Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15/12/2021 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.myart-book.com over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden) 

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

3. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contactinformatie

My Art Supplies
Zeilschip 20a
3991 CT Houten
Nederland
Website: https://www.myart-book.com
E-mail: ln.seilppustraym@ofni
Telefoonnummer: 0653420952

Bijlage

WooCommerce

Deze voorbeeldtekst bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens je winkel mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, evenals wie mogelijk toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, kan de specifieke informatie, die door je winkel wordt gedeeld, verschillen. We raden je aan om een jurist om advies te vragen wanneer je besluit welke informatie je wilt opnemen in je privacybeleid.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!
We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat sectie toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Voldoe aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest
Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen. Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk vereist deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:
 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals je naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om je te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In deze sectie moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgdiensten en insluitingen van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen te leveren en diensten aan je op te slaan; bijvoorbeeld —

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

iThemes Security

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Cookies

Als u de inlogpagina bezoekt, wordt een tijdelijke cookie ingesteld die de compatibiliteit met sommige alternatieve inlogmethoden bevordert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en verloopt na 1 uur.

Beveiligings Logs

Het IP-adres van bezoekers, de gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en de gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadaardige activiteiten en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van omstandigheden tijdens het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlogverzoeken, verzoeken om verdachte URL’s, wijzigingen in site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard.

Met wie delen wij onze gegevens?


Er wordt een QR-code-afbeelding gegenereerd voor gebruikers die tweefactorauthenticatie voor deze site hebben ingesteld. Deze afbeelding wordt gegenereerd met behulp van een door iThemes gehoste API. Als onderdeel van het genereren van deze afbeelding wordt uw gebruikersnaam naar de API verzonden. Deze gegevens worden niet gelogd. Raadpleeg het privacybeleid van iThemes voor details over het privacybeleid.

Bij het uitvoeren van de Beveiligingscontrole zal er contact worden opgenomen met ithemes.com als onderdeel van een proces om te bepalen of de site TLS/SSL-verzoeken ondersteunt. Als onderdeel van dit proces worden er geen persoonlijke gegevens naar ithemes.com verzonden. Verzoeken aan ithemes.com bevatten de URL van de site. Raadpleeg het privacybeleid van iThemes voor details over het privacybeleid van ithemes.com.

Deze site wordt gescand op mogelijke malware en kwetsbaarheden door de iThemes Site Scanner. We sturen geen persoonlijke informatie naar de scanner; de scanner kan tijdens de scan echter persoonlijke informatie vinden die openbaar is gepost (zoals in opmerkingen). Om de bestandsintegriteit te waarborgen, haalt iThemes Security gegevens op van wordpress.org, ithemes.com en amazonaws.com. Er worden geen persoonlijke gegevens naar deze sites verzonden. Verzoeken aan wordpress.org omvatten de WordPress-versie, de landinstelling van de site, een lijst met geïnstalleerde plug-ins en een lijst met de versie van elke plug-in. Verzoeken aan ithemes.com en amazonaws.com omvatten de geïnstalleerde iThemes-producten en hun versies. Raadpleeg het privacybeleid van WordPress voor details over het privacybeleid van wordpress.org. Raadpleeg het privacybeleid van iThemes voor details over het privacybeleid van ithemes.com. Verzoeken aan amazonaws.com hebben betrekking op inhoud die is toegevoegd en beheerd door iThemes en valt onder het gegevensprivacybeleid van Amazon Web Services.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Beveiligings logs worden 60 dagen bewaard.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om Browser en Apparaat gebaseerde Toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

WP Smush

Plugin: Smush

Opmerking: Smush heeft geen interactie met eindgebruikers op uw website. De enige invoeroptie die Smush heeft, is een nieuwsbriefabonnement voor alleen sitebeheerders. Als u uw gebruikers hiervan op de hoogte wilt stellen in uw privacybeleid, kunt u de onderstaande informatie gebruiken. Smush stuurt afbeeldingen naar de WPMU DEV-servers om ze te optimaliseren voor internetgebruik. Dit omvat de overdracht van EXIF-gegevens. De EXIF-gegevens worden verwijderd of geretourneerd zoals ze zijn. Het wordt niet opgeslagen op de WPMU DEV-servers. Smush maakt gebruik van het Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan webloginformatie van sitebezoekers, inclusief IP’s, UA, verwijzer, locatie en ISP-informatie van sitebezoekers gedurende 7 dagen opslaan. Bestanden en afbeeldingen die door het CDN worden geleverd, kunnen worden opgeslagen en aangeboden vanuit andere landen dan uw eigen land. Het privacybeleid van Stackpath vindt u hier.